CURRICULUM VITAE


Complexe en voortdurend veranderende wet- en regelgeving domineren onze maatschappij. De vraag naar maatschappijbreed juridisch advies neemt dan ook toe. Door Legal Consultancy Services is de daarvoor benodigde kennis en ervaring samen gebracht. Legal Consultancy Services is een jong juridisch adviesbureau. De oprichtster, Mw. Mr. Sonia Renu Bagga (LL.M.), is in Nederlands Recht afgestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In haar dagelijkse werkkring heeft zij jarenlang ervaring opgedaan in het adviseren, informeren en concrete dienstverlening, zoals hulp bij het schrijven van brieven en bezwaarschriften. De gebieden waar haar grootste deel van de dienstverlening betrekking op hebben zijn de primaire bestaansvoorwaarden: belastingen (toeslagen, aangifte en aanslag), sociale zekerheid (uitkeringen, arbeid) en wonen.
Daarbij houdt zij ook bezig met het signaleren van structurele problematiek. Zij probeert leemtes in wet- en regelgeving of ongewenste gevolgen van regelgeving bij de verantwoordelijke instanties aan te kaarten.

De afgelopen periode heeft zij 3 belangrijke resultaten bereikt:

Het geven van informatie en advies

Informatie over wet- en regelgeving en hoe deze regelgeving uitwerkt in de situatie van de klant. Zij kent de werkwijze van instanties en uitvoeringsorganen. Daarbij geeft zij advies aan de klant hoe hij zijn rechten en plichten kan verwezenlijken.

Cli├źntondersteuning

Sommige klanten missen de vaardigheden om zelf de juiste acties te ondernemen. Als jurist ondersteunt zij deze klanten door het verrichten van concrete diensten.

Signalering

Als jurist heeft zij voortdurend te maken met de effecten van wet- en regelgeving op het dagelijks bestaan van klanten. Soms leidt wet- en regelgeving tot onbedoelde (negatieve) effecten, soms sluiten regels niet goed op elkaar aan, soms is de uitvoering niet in overeenstemming met de bedoeling van de regeling. Als jurist merkt zij dit soort onvolkomenheden snel op en probeer dit aan te kaarten bij de verantwoordelijke instanties. Veel signalen vinden hun oorsprong in problemen van klanten, soms worden effecten systematisch geïnventariseerd. Het gaat erom dat signaleren niet om een beoordeling van de inhoud van wet- en regelgeving gaat. Het gaat om leemtes, tegenstrijdigheden en onbedoelde gevolgen voor de doelgroep.

Naast jurist is zij docent Recht en studieloopbaanbegeleider aan een hogeschool.