WERKWIJZE EN TARIEVEN

U kunt uw opmerking per e-mail voorleggen.
Wij maken een globale beoordeling van de noodzakelijke werkzaamheden - waarbij wij zo nodig nader met u overleggen - en de juridische mogelijkheden.
Dit eerste contact is altijd gratis!

Legal Consultancy Services levert maatwerk en wil u vooraf duidelijk informeren over de kosten. Hierbij gaan wij uit van de inspanning die nodig is om aan uw wensen te voldoen. Wij werken dan ook niet met vaste tarieven.
Voordat wij voor u aan het werk ga, maken wij onderling duidelijke prijsafspraken. Van Legal Consultancy Services kunt u een dienstverlening verwachten die transparant, eerlijk en onafhankelijk is.